Foto Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Over

Deze website geeft toegang tot de digitale collectiedatabase van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. De totale collectie wordt geschat op meer dan 400.000 monsters (objecten). Daarvan zijn er (ca. 85%) gedigitaliseerd op monsterniveau en toegankelijk via deze website.

De dataset

Geleedpotigen (56%; vooral Europees) en weekdieren (30%; wereldwijd recent en vooral Noord-West Europees fossiel materiaal) vormen de bulk van de collectie. Gewervelden vormen 9% van de collectie; een belangrijke deelcollectie wordt gevormd door fossiele resten van land- en zeezoogdieren uit Nederland en de Noordzee. Recente gewervelden komen met name uit Nederland. Zo’n 5% van de monsters behoort tot het plantenrijk en bevindt zich in het herbarium van het museum; dit gaat vrijwel uitsluitend om Nederlands materiaal. De andere taxonomische groepen zijn minder sterk vertegenwoordigd in de collectie, maar ook hier zijn interessante en goed gedocumenteerde monsters aanwezig. Door het delen van de gegevens op GBIF heeft de dataset op dit moment:

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, kortweg Het Natuurhistorisch, wordt geëxploiteerd door de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam die een fijne subsidierelatie heeft met de gemeente Rotterdam. De organisatie is klein en heeft twee hoofdafdelingen, het museum (dat tentoonstellingen organiseert, publiek ontvangt en de collectie beheert) en Bureau Stadsnatuur, dat de flora en fauna van Rotterdam in kaart brengt en commercieel, in opdracht van derden, (stads)ecologisch onderzoek uitvoert. Voor Het Natuurhistorisch is de collectie het fundament van tentoonstellingen, museumlessen, onderzoek en publicaties. Het Natuurhistorisch kent een actief collectiebeleid waarbij geregeld privéverzamelaars objecten of hun complete collecties schenken om te worden opgenomen in de museumcollectie. De collectie is voor iedereen beschikbaar voor onderzoek; informeer naar de mogelijkheden.

Aantal monsters in de dataset

Totaalaantal exemplaren:

Totaalaantal monsters met foto(‘s):

Taxonomische groep Aantal monsters
Geleedpotigen
Mollusken
Bedektzadigen
Zeezoogdieren
Vogels
Landzoogdieren
Mossen
Kreefachtigen
Beenvissen
Schimmels
Kraakbeenvissen
Reptielen
Levermossen
Varens
Stekelhuidigen
Neteldieren
Ringwormen
Amfibieën
Manteldieren
Wolfsklauwen
Sponzen
Naaktzadigen
Prikken
Rondwormen

Over de online collectiedatabase

Achtergrondinformatie over de online collectiedatabase is hier te vinden. Achtergrondinformatie over de interne collectiedatabase is hier te vinden.