Foto Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Instructies

Deze pagina bevat instructies hoe de digitale collectiedatabase van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam doorzocht kan worden.

Zoeken in de dataset

Op de pagina Database wordt de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam weergegeven. Door op de groene knoppen bovenaan die pagina te drukken (zoals Wetenschappelijke naam), kan dat betreffende veld doorzocht worden en worden alleen monsters die daarmee overeenkomen weergegeven.

Een voorbeeld: door op Wetenschappelijke naam te klikken, dit veld te doorzoeken op Mammuthus primigenius en de juiste suggestie aan te klikken, worden alle monsters van die soort weergegeven. De resultaten kunnen nog verder aangepast worden door andere groene knoppen te gebruiken. De knop Vrij tekstzoekveld is erg handig. Door Wetenschappelijke naam met Mammuthus primigenius en Vrij tekstzoekveld met femur te doorzoeken, worden alle dijbeenderen van de wolharige mammoet in de museumcollectie zichtbaar.

Handige termen voor Vrij tekstzoekveld zijn: complete specimen, mount (opgezette exemplaren), skeleton, skull en study skin (balgen). Zoek met alcohol in Vrij tekstzoekveld om materiaal te vinden dat op alcohol wordt bewaard. Men kan in dat veld ook zoeken naar individuele (fossiele) skeletelementen (zoals calcaneum, canine, mandibula, patella). Gebruik bij het doorzoeken van Vindplaats voor objecten van een bepaalde vindplaats het asteriskteken als de vindplaats onderdeel is van een uitgebreidere vindplaatsbeschrijving; gebruik bijvoorbeeld *Hoek van Holland* (want deze vindplaats is onderdeel van Rotterdam, Hoek van Holland) en kies de juiste suggestie uit het menu dat verschijnt. Gebruik Gegevens gebaseerd op om de resultaten te beperken tot fossiele (Fossiel exemplaar) of recente (Recent exemplaar) objecten. Ten slotte kan een monster aangeklikt worden om alle details te zien.

Met de knoppen onder de groene knoppen kan de weergave gewijzigd worden van een tabel (met alle overeenkomende monsters) naar een kaart (met overeenkomende monsters die geografische coördinaten hebben) en een galerij (met overeenkomende monsters die voorzien zijn van een of meer foto’s). Met Downloaden kunnen de resultaten via GBIF worden gedownload. Volg de instructies van GBIF; login bij GBIF of maak een account aan. Men kan kiezen voor een Darwin Core Archive, waarmee een map met diverse bestanden wordt gedownload; alle ruwe en door GBIF geïnterpreteerde data bevinden zich in het bestand occurrence.txt (tab is het scheidingsteken). Men kan ook kiezen voor de optie Simple, waarmee een csv bestand (tab is het scheidingsteken) met het grootste deel van de data wordt gedownload. Beide bestanden kunnen worden geopend met elk programma dat geschikt is voor dergelijke bestanden (zoals Microsoft Excel of LibreOffice Calc).

Neem gerust contact op bij vragen over de collectie of het gebruik van de database.